Höglandets Brukshundklubb

Medlemskap

 Information om medlemskap.

Som medlem i Svenska Brukshundklubben- SBK, har Du en mängd förmåner. Du får bl a gå kurser, tävla, använda planer och klubbstuga. Du är också försäkrad när Du går kurs, samt till och från kursen. Vidare får Du 6 nummer av tidningen Brukshunden samt att Du får förmånliga försäkringar genom SBK;s samarbete med olika försäkringsbolag. Läs mer här!

Medlemskapet är rullande och gäller ett år från betalningsdagen. Man måste vara medlem i SBK (någon av de tre nedanstående medlemsformerna) för att få gå kurs hos oss.

 

Medlemsavgifter/år

Ordinarie medlemskap 560 kr varav (400kr förbundsavgift och 160 kr klubbavgift)
Delmedlemskap 160 kr
Familjemedlemskap 100 kr
Svensk Hundungdom 300 kr

Betalas in till Höglandets Bruklshundklubb, Bankgiro 606-9025

 

Ordinarie medlem

Ordinarie medlem betalar förbundsavgift (för närvarande 400 kr) och lokal avgift (160 kr), alltså 560 kr sammanlagt. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i.

Familjemedlem
Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll, redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen.)


Ungdomsmedlem
Ungdomsmedlem är mellan 7 och 25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då får du två medlemsskap för priset av ett. Läs mer om SHU här!
SHU erbjuder egna verksamheter, som oftast hålls på våra lokalklubbar. Samma år som du fyller 26 år går ditt medlemsskap automatiskt över till Brukshundklubben. För att gå barn/ungdomskurs hos oss är medlemskap i antingen SHU eller någon av de andra tvåmedlemsformerna ett krav. Medlemsskap i SHU medför andra fördelar och mer information kring medlemskap i SHU finns här

För information kring medlemskap i SBK: http://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/bli-medlem/medlemsformer/

 

Vill Du bli medlem?

Kontakta;

Ann Åsberg

 kassor@hoglandetsbk.se