Höglandets Brukshundklubb

Klubbens sektorer

Stugsektorn

Ansvarsområden är stugan, appellplanen och dess närhet.

- Sommartid - gräsklippning, hålla rent runt stugan, parkeringen och appellplan.

- Vintertid - skotta snö på parkeringen, appellplan samt vägen upp till klubbstugan.
  Hålla iordning i stugan-dock ej städa.

- Städning hjälps alla åt med, sektorn upprättar städlista.

Ansvarig; Mikael Torstensson

Övriga; Hans Melin, Kinna Melin, Joacim Honeth, Kenni Lundberg

 

Kökssektorn

Ansvarig för att det finns mat och dryck till tävlingar och kurser och att det finns personal i köket vid tävlingar. Kökssektorn ser till att det är rent och snyggt i köket-dock är det allas ansvar att att plocka undan efter sig.

Ansvarig; Jenny Torstensson

Övriga; Åsa Ekelund, Kicki Swenson, Anna Honeth

 

Utbildningssektorn

Ansvarar för klubbens kurser, föreläsningar och utbildningar

Ansvarig; Emelie Ekelund, utbildning@hoglandetsbk.se

Övriga; Jenny Torstensson, Kicki Swenson, Anna Honeth, Sophie Ekelund, Rebecca Ljungqvist

 

Tävlingssektorn

Ansvarar för planering och genomförande av klubbens officiella bruksprov lydnadstävlingar.Ansvarar för att det finns material som behövs till träning och tävling.

Ansvarig; Ann Åsberg, tavling@hoglandetsbk.se

Övriga; Mikael Torstensson, Kenni Lundberg, Anna Honeth, Elin Sundell

 

Utställningssektorn

Vilande

Ungdomssektorn

Vilande