Klubbens sektorer

Stugsektorn

Ansvarsområden är stugan, appellplanen och dess närhet.

- Sommartid - gräsklippning, hålla rent runt stugan, parkeringen och appellplan.

- Vintertid - skotta snö på parkeringen, appellplan samt vägen upp till klubbstugan.
  Hålla iordning i stugan-dock ej städa.

- Städning hjälps alla åt med, sektorn upprättar städlista, klipplista.

Ansvarig; Johan Vennerstrand

Övriga; Kenni Lundberg, 

 

Kökssektorn

Ansvarig för att det finns mat och dryck till tävlingar och kurser och att det finns personal i köket vid tävlingar. Kökssektorn ser till att det är rent och snyggt i köket-dock är det allas ansvar att att plocka undan efter sig.

Ansvarig; Åsa Ekelund

Övriga; 

 

Utbildningssektorn

Ansvarar för klubbens kurser, föreläsningar och utbildningar

Ansvarig; Emelie Ekelund, utbildning@hoglandetsbk.se

Övriga; Kicki Swenson, Ann Lindén, Bodil Axelsson, Johan Vennerstrand, Åsa Ekelund

 

Tävlingssektorn

Ansvarar för planering och genomförande av klubbens officiella bruksprov lydnadstävlingar.Ansvarar för att det finns material som behövs till träning och tävling.

Ansvarig; Ann Åsberg, tavling@hoglandetsbk.se

Övriga; Kenni Lundberg, Johan Vennerstrand

 

Utställningssektorn

Vilande

Ungdomssektorn

Vilande