Problemskapandebeteende

Anmälan görs till Linda Strand 072-2091315

Kostnad: 1500kr

Instruktörer: Micke Gustavsson och Ewa Kurtsson
 
Max 5 deltagare, startar när de är minst 3 anmälda ekipage.
 
Antal tillfällen: 6
 
Krav: Vaccination och medlemskap 
 
Kursen är till för dig med som har kännt att det varit svårt att gå kurs med din hund, då du kännt att du inte haft kontroll över situationen eller haft svårt att få din hund att fokusera.
Vi jobbar med hundmöten, stress överslag, rädslor och hantering.
 
Fika
Finns att köpa till självkostnadspris.