Klubbens sektorer

Stugsektorn

Har ansvar för att klubbstugan, området runt klubbstugan samt appellplanen.
Sommartid ska kräses klippas och det ska hållas runt runt klubbstugan på parkeringen och på appellplanen.
Vintertid ska snö skottas på vägen upp till stugan samt på parkeringen och appellplanen.
Städning av stugen finns det ett gemensamt ansvar för, stugsektorn har ansvar för att se till att det görs.

Ansvarig; Johan Vennerstrand

Övriga; Markus Eriksson, Samuel Hylén

 

Kökssektorn

Har ansvar för att det finns mat och dryck till tävlingar och kurser samt att det finns personal i köket vid tävlingar.

Ansvarig; 

Övriga; 

 

Utbildningssektorn

Ansvarar för klubbens kurser, föreläsningar och utbildningar

Ansvarig; Stephanie Englund utbildning@hoglandetsbk.se

Övriga; Kicki Swenson, Ann Lindén, Bodil Axelsson, Johan Vennerstrand.

 

Tävlingssektorn

Har ansvar för planering och genomförande av de tävlingar som anordnas av klubben, samt att det finns det material som behövs till träning och tävling.

Ansvarig; Ann Åsberg, tavling@hoglandetsbk.se

Övriga; Kenni Lundberg, Johan Vennerstrand, Bodil Axelsson

 

Utställningssektorn

Vilande

 

Ungdomssektorn

Vilande